Ewch i'r prif gynnwys

Ad-dalu Benthyciad i Fyfyrwyr

Canfyddwch eich manylion mewngofnodi

Os yw eich cyfrif dan glo, gallwch ailosod eich cyfrinair a’ch ateb cyfrinachol i’w ddatgloi. Bydd cyfrinair ac ateb cyfrinachol dros dro’n cael eu hanfon i’ch cyfeiriad e-bost cofrestredig.

Os ydych wedi anghofio eich Rhif Cyfeirnod Cwsmer, dangosir hwn ar y sgrin ar ôl ichi ateb ambell gwestiwn diogelwch.

Pan fyddwch yn cofrestru am gyfrif cyllid myfyrwyr ar-lein, mae gofyn ichi ddarparu cyfeiriad e-bost. Mae angen ichi ddefnyddio’r un cyfeiriad e-bost i ailosod eich cyfrinair neu ateb cyfrinachol, neu i gael gwybod eich Rhif Cyfeirnod Cwsmer.

Os nad ydych chi’n gwybod pa gyfeiriad e-bost sydd ar eich cyfrif, cysylltwch â ni.

Ailosodwch eich cyfrineiriau neu canfyddwch eich Rhif Cyfeirnod Cwsmer

Dewiswch beth hoffech chi ei wneud:
logo